BG EN   Контакти: 0888 648 284 | ileen08@abv.bg

Стратегия, мениджмънт и финансови съвети

Обслужваме български и международни компании повече от 10 години! Големи корпорации в областта на хазарта, туризма /хотели и ресторанти/, информационните технологии, производствени предприятия, строителни компании и др. Малки и микро предприятия с бизнес в услугите, търговията и производството! Счетоводно и данъчно обслужване на проекти, финансирани от Европейски фондове и други международни организации.

За нас
Кои сме ние?
Aйлиин.ЕООД

НАЦИОНАЛНИЯТ ОТБОР ПО СЧЕТОВОДСТВО! - Ние сме екип от отлично организирани професионалисти, бързи и точни при предоставянето на услугите, стриктни при спазване на договорните отношения, балансирани в цените на услугите.

Обслужваме български и международни компании повече от 10 години; Големи корпорации в областта на хазарта, туризма /хотели и ресторанти/, информационните технологии, производствени предприятия, строителни компании и др. Малки и микро предприятия с бизнес в услугите, търговията и производството! Счетоводно и данъчно обслужване на проекти, финансирани от Европейски фондове и други международни организации.

Всеки наш клиент има собствен консултант, изпълняващ длъжността главен счетоводител, а главният счетоводител – ментор на високо професионално ниво с диплома за одитор. Те организират цялостното счетоводно и финансово представяне на вашата фирма, бързо овладяват всичко за вашият бизнес, за да са един непрекъснат и сигурен източник на информация и бизнес съвети. Те контролират и дейността на оперативните счетоводители, пряко ангажирани със счетоводната дейност и администрация.

Какво правим на добри цени с високо качество

Ние Ви предлагаме абонаментна цена за счетоводни, за данъчни, за ТРЗ услуги и за комплексно обслужване, включващо и трите.
Нашата абонаментна цена е съобразена с обема на работата, подкрепена с коректен договор с перфектна защита на интересите на клиента и индивидуален подход към Вас и Вашия бизнес – нашият клиент.


За индивидуални задания и проекти – цени по договаряне!
-Базови цени от 50 до 240 лева!
Обадете ни се сега – дайте си време за вземане на правилното решение!
contacts

Какво правим на добри цени с високо качество

Ние Ви предлагаме абонаментна цена за счетоводни, за данъчни, за ТРЗ услуги и за комплексно обслужване, включващо и трите.
Нашата абонаментна цена е съобразена с обема на работата, подкрепена с коректен договор с перфектна защита на интересите на клиента и индивидуален подход към Вас и Вашия бизнес – нашият клиент.


За индивидуални задания и проекти – цени по договаряне!
-Базови цени от 50 до 240 лева!
Обадете ни се сега – дайте си време за вземане на правилното решение!
contacts

УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

ЗА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА – български и чуждестранни

1. Регистрации и дерегистрации по ЗДДС, ЗМДТ, АКцизите и данъчните складове и др.

2. Отчитане и деклариране на данъчни задължения по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ и др.

3. Участие и съдействие за изготвяне на изискуемите документи при данъчни проверки и ревизии.

4. Други услуги, свързани с данъчното облагане.

Счетоводни услуги по МСС, НСССМП

1.Изработване на счетоводна политика и корпоративна стратегия, индивидуален сметкоплан

2. Счетоводно обслужване на цялостната дейност

3. Съставяне на:
-Годишен финансов отчет
-Междинен финансов отчет
-Консолидиран финансов отчет

4. Счетоводно обслужване на проекти, финансирани от Европейски фондове и други международни организации

5. Финансови анализи и ревю, финансов мениджмънт.

6. Финансов одит на годишни, междинни и консолидирани финансови отчети, на проекти, финансирани от Европейски фондове и други международни компании.

УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ТРЗ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

1. Администриране на човешки ресурси
2. Начисляване, отчитане и деклариране на:
    -Трудови възнаграждения
    - Граждански договори

3. Други услуги, свързани с ТРЗ, социално, здравно и пенсионно осигуряване.

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

1. Регистрации, лицензиране и др. разрешителни режими – за хазартна дейност, хотел, ресторант и др. туристически обекти и др.

2. Описание на процесите , необходимо при въвеждането на системи за управление

3. Обслужване на адрес – предоставяне на постоянен адрес на компании без адрес, такива, които постоянно местят адреса си и по др. причини, администриране на кореспонденцията.

4. Други административни услуги.




Промоции

1

OCTOBER

2016

Други административни услуги

Нови клиенти с работещи дружества за счетоводно и данъчно обслужване и приключване на финансовата 2016 г.

1

NOVEMBER

2016

Услуги свързани с ТРЗ

Администриране на човешки ресурси. Начисляване, отчитане и деклариране на трудови възнаграждения, граждански договори и др.




Контакти

Айлиин.ЕООД - Счетоводни услуги

Първата online счетоводна платформа


Адрес: гр. София -1505
Офис център

Държава: България- Европа

E-mail: ileen08@abv.bg

Mobile:+359 88 864 8284-
Георгена Маринова


Social

Айлиин.ЕООД - Счетоводни услуги

Responsee

Responsee